25 Temmuz 2009 Cumartesi

ESMAÜL HÜSNA'NIN FAZİLETLERİ

EL EVVEL:
Ya Evvel ismini zikreden her isteğine ve dileğine kavuşur. Yolculuğa çıkarken okunursa okuyan yol sıkıntılarından kurtulur.
EL AHİR:
Ya Ahir ismini zikredenin düşmanları helak olur. Düşmanlarına karşı kuvvet kazanır. Kalbi ALLAH sevgisiyle dolar. Rızkı artar. Ya Evvel Ya Ahir isimlerini birlikte günde 838 defa zikreden; dünya ve ahirette üstün makamlara ulaşır. Tüm mahlukat okuyana hürmet ve itibarda bulunur.
EL MUKADDİM:
Ya Mukaddim ismini zikreden kişi kuvvet ve iktidar sahibi olur. Halk içinde heybetli olur. Makamı, mevkisi yükselir. ALLAH katında kadri artar. İstek ve dilekleri gerçekleşir. Savaş meydanında okunursa, düşmana karşı, okuyan kuvvetli olur.
EL MÜAHHİR:
Ya Müahhir ismini okuyan tevbe edip takvaya erer. Kalbi ALLAH sevgisiyle dolar. İsteklerine kolayca kavuşur. ALLAH'ın rızasını kazanan kullardan olur. İbadet etmede zorlanmaz. Basiret gözü açılır. Kötü işlerden uzak durur.

ALLAH (c.c)
 1 Diğer bütün esma ve sıfatlar bu mübarek ismin içinde toplanmıştır.
Havas ve esrarı: ALLAH İsmi Şerifi bütün maddi ve manevi ihtiyaçlar için Ya ALLAH Celle Celaluhu diyerek 66 kere okunursa bi iznillah maksatlar hasıl olur.
Bu lafz ile zikredildiği zaman kalb mutmain olur.1000 (Bin) kere Ya ALLAH Ya Hu zikri yapılırsa iman kuvvetlenir yakıyn hasıl olur.

Rahman 2:Lütfe mazhar olmak, sevmek ve sevilmek için 298 kere okunur.
Cuma günü ikindiden sonra kıbleye dönük oturur, Ya ALLAH, Ya Rahman zikrine güneş batana kadar devam edilirse isteği gerçekleşir.


Rahim 3 : Herkes tarafından makbul ve muteber olmak için 258 kere okunup dua edilir.
Hergün 100 kere bu zikre devam eden Cenab-ı Hakk’ın rahmetine kavuşur.


Melik 4 : Düşmanların zelil olmaları sözün tutulması için 90 kere okunur. Bu İsm-i Şerif’in zikrine devam edenin üzüntüsü gider, kalbi temizlenir. Sabah namazından sonra 121 kere okuyanı ALLAH zengin eder.

EL KUDDUS (Celle Celaluhu)
 5:EL Kuddus : Her eksiklikten münezzeh.Hatadan ,gafletten ve herçeşit noksanlıktan münezzehtir.
Havas ve esrarı: El Kuddus ismi şerifi içindeki şehvetin giderilmesi, kalbin ve ahlakın düzelmesi için Ya KUDDUS celle celaluhu diyerek 170 kere okunup dua edilir.
Her gün öğle vakti okuyanın kalbi safileşir sabaha karşı 100 kere okuyan belalardan uzaklaşır.


Selam 6 : Bela ve musibetlerden kurtulmak, her türlü maddi ve manevi sıkıntılardan emin olmak ve özellikle vesveseden kurtulmak için 131 kere okunur.Bu isme devam eden ölümün hararetini duymaz,zorluk çekmez, şeytanlardan muhafaza olur ve Cenab-ı Hakk’a kalbi selim gider.

EL MÜ’MİN (Celle Celaluhu)
 7:El Mü’minüven veren vadine güvenilen .Mahlukatı zulümden ve tehlikelerden koruyan.Ahirette mü’minleri azabtan emin kılan.Peygamberler (Aleyhimüsselam) mu’cizelerle tasdik eden.
Havas ve esrarı: El Mü’min İsmi Şerifi dili küfür ,yalan ve gıybetten kurtarmak, bütün maddi ve manevi hastalıklardan emin olmak, rızkın bol,kazancın bereketli olması için Ya Mü’min Celle Celaluhu diyerek 136 kere okunup dua edilir.

EL MÜHEYMİN (CELLE CELALUHU)
8:Anlamı: Gözetici ve koruyucu.Tüm varlığı görüp gözeten, yetiştirip varacağı noktaya ulaştıran.Kainatın işlerini gözetip yöneten.Her an tüm varlıkları gören.
Havas ve esrarı:El Müheymin ismi şerifi zalimlerin ,insan ve cin şeytanlarının şerrinden emin olmak ,her türlü bela afat ve fitnelerden korunmak için Ya Müheymin Celle Celaluhu diyerek 145 kere okunup dua edilir.Gusülden sonra 100 kere okuyan isteklerine kavuşur , kalbine nur gelir.


Azîz 9 : Düşmanları zelil etmek , insanların yanında izzet ve şeref sahibi olmak , korkularından emin olmak için 94 kere okunup dua edilir.
7 gün 100 defe okuyan kimsenin hasmı helak olur.
70.000 defa düşman askerine karşı eliyle işaret ederek okunursa bi’iznillah düşman hezimete uğrar.


Cebbar 10 : İnsanların gözünde heybetli ve güzel görünmek, her yerde saygı görmek, sözlerin kabul edilmesi, zalimlarin helaki için 206 defa okunur.Bu isme devam eden zulümden korunur.Müsebbiatı aşaradan sonra sabah ve akşam 21 kere okunursa her türlü düşmandan korunur.


Mütekebbir 11 : Zalimlerin helak olması , bütün insanların yanında sözlerin makbul ve muteber olması için 662 kere okunur.
Zikrine devam eden kendini zelil görür, insanların gözünde büyük görünür. Ona kimse karşı koyamaz.


Hâlik 12 : Hacetlerin kabulü için 731 kere okunup dua edilir.
Gece yarısı bir saat zikrine devam edenin kalbi ve yüzü nurlanur.Malı veya oğlu kayıp olan 5000 defa okursa kaybettiklerine kavuşur.

EL BARİ’Ü (CELLE CELALUHU) 13
Anlamı:Yaratan,bir model olmaksızın yaratan.Eşyayı ve her şeyin aza ve parçalarını birbirine uygun yaratan.
Havas ve esarı : El Bariü ismi şerifi gam ve kederden ve hertürlü üzüntü maddi ve manevi hastalıklardan kurtulmak için Ya Bariü Celle Celaluhu diyerek 213 kere okunup dua edilir.
Günde 100 (yüz) kere 7 gün okumaya devam edilirse hastalıklara şifa verir ve afatlardan korunulur,kabirde sıkıntı çekmez.


Musavvir 14 : İşlerinde başarılı olmak , maddi ve manevi olarak yüksek mertebelere çıkmak isteyen ve çocuk düşüren kadınlar 336 kere okunur.
Oruçlu kimse güneş battıktan sonra iftardan önce 21 kere 7 gün bir suya üflese ve o suyu kısır kadın içse çocuğu olur.

EL GAFFAR 15 (CELLE CELALUHU)
Marifeti pek çok.
Havas ve esrarı:günahların af edilmesi müşkilat ve zorlukların halledilmesi için Ya Gaffar Celle Celaluhu diyerek 1281 defa okunur.
Cuma namazından sonra 100 kere okuyanda mağrifet eserleri görülür.Kızan kimsenin kızgınlığı gider, mağrifet olunur.kabahatleri örtülür.

EL KAHHAR 16 (CELLE CELALUHU)
El Kahhar :Yenilmeyen yegane galip.Herşeye ,her istediğini yapacak bir surette galip ve hakim.Dilediğini istediği an,hakir ,hor,zelil ve perişan edebilecek güce sahip.
Havas ve esrarı: Düşmanları helak etmek için Ya Kahhar Celle Celaluhu diyerek 306 kere okunur.Gece yarısı veya güneş doğarken 100 kere Ya Cebbar , Ya Kahhar ,Ya Zel Batşışşedid derse zalimden hakkını alır.Bir hacet için 100 kere (başı açık) okunursa Ya Kahhar diye iki ellerini kaldırırsa haceti yerine gelir.Duha namazından sonra secde yapar 7 kere Ya Kahhar derse zenginlik verilir , şehvetlerden kurtulur.

EL VEHHAB 17 (CELLE CELALUHU)
Anlamı:Çok İhsan sahibi.
Havas ve esrarı:rızkın bol ve kolay olması , maddi ve manevi nimetlere kavuşmak için Ya Vehhab Celle Celaluhu diyerek 14 kere okunur.
Duha namazından sonra secdede okunursa zenginlik verilir.Ya Vehhabül kariyn zittavli diye zikredilirse bereket artar.(Duada 7 kez okunursa duası kabul olur)


Rezzak 18 : Geçim sıkıntısından kurtulmak , bereket ve rızka nail olmak için 308 kere okunur. Haceti olduğu yerde 17 kere okunursa hacet yerine gelir.100 kere hapis veya hasta için okunursa kurtulur.

EL FETTAH 19 (CELLE CELALUHU)
EL FETTAH: iyilik kapılarını açan.Her türlü müşkilleri halleden ve zorlukları kolaylaştıran.Kullarına maddi ve manevi kapılar açan.
Havas ve esrarıayır ve nmet kapılarının açılması için Ya Fettah Celle Celaluhu diyerek 489 kere okunur.
Sabah namazından sonra elini göğsünün üzerine koyarak 71 kere okursa ALLAH kalbini temizler ve nurlandırır.

EL ALİM 20 (CELLE CELALUHU)
Hakkıyla bilen.Herşeyi çok iyi bilen.Olmuşları ve olacakları bilen.ilmi her şeyi kaplayan.Amellerimizi ve bütün niyet ve duygularımızı bizden daha iyi bilir.
Havas ve esrarı: EL ALİM İsmi Şerifi zihin açıklığı , dünya ve ahiret ilimlerini anlamak için Ya Alim Celle Celaluhu diyerek 150 kere okunur.
Her namazdan sonra 100 kere Ya Alimel gaybi veşşahadeti zikrine devam edenin keşfi açılır.Ya Alimel guyub zikrine devam edenin ruhu ulvi alemlere yükselir.İlim ve marifet kapıları açılır.


Kaabız 21 : Zalimin helaki için 903 kere okunur. Zalimler üzerine okunur.
40 gün 40 ekmek lokması üzerine yazılır ve hergün bir lokmak yenilirse açlık elemi hissedilmez.

EL BASIT 22 (CELLE CELALUHU)
EL BASIT çan , genişleten.Rızkı genişleten, ruhları bedenlerine yayan.İstediğine sevinç ve saadet ihsan eden.Bazı toplum ve fertlere maddi ve manevi yardımda bulunup onları sevindiren,neşelendiren ve kendileirne yaşama sevinci veren.
Havas ve esrarı:El BASIT İsmi Şerifi hertülü korkulardan emin olup sevinmek ve rızkın bol olması için Ya Basıt Celle Celaluhu diyerek 72 kere okunur.Rızık ve vucut ve ilim genişliği içindir.Duha namazının ardından sonra ellerini semaya kaldırarak 10 kere okursa ve ellerini yüzüne sürerse zenginlik kapısı açılır.

EL HAFID 23 (CELLE CELALUHU)
El Hafidlçaltan, zillete düşüren.Yukarıdan aşağıya indiren.Zelil eden.
Havas ve esrarı:EL HAFID İsmi şerifi zalim kişilerin helak ve hakir olmaları için Ya Hafıd Celle Celaluhu diyerek 148 kere okunur.
500 defa okunduğunda haceti yerine gelir.Cenab-ı Hakk dileğini kabul eder.


Râfî’u 24 : Maddi ve manevi olarak rütbenin yükselmesi ve rızkın bol olması için 351 kere okunur.
70 kere okuyan zalimlerin şerrinden emin olur. Pazartesi veya Cuma gecesi akşamdan sonra 440 kere okuyan halk arasında heybetli olur.


Muızzü 25 : Dünya ve ahrette aziz olmak ,insanların yanında sevimli olmak ve her türlü fenalıktan korunmak için 117 kere okunur.
Hasetten ve zulümden korunmak için 570 kere okunup secdeye varılırsa okuyanın duası kabul olunur.


Müzillü 26 : Düşmanı zelil kılmak için 770 kere okunur.
Hasetten ve zulümden korunmak için okunur.
570 kere okunup secdeye varılırsa okuyanın duası kabul olunur.

ES SEMİ’U 27 (CELLE CELALUHU)
Anlamıakkı ile işiten.
Havas ve esrarı:Es Semi’ ismi şerifi,sözün insanların yanında dinlenmesi ve duanın kabulü için Ya SEMİ’U Celle Celaluhu diyerek 180 kere okunur.
Perşembe günü duha namazının ardından 500 kere okunursa duası kabul olunur.Çok okuyan kulak rahatsızlığı görmez.
EL BASİR 28 (CELLE CELALUHU)
EL BASİR akkı ile gören.
Havas ve esrarı:EL BASİR İsmi Şerifi zihin açık,kalbin kuvvetli olması için Ya BASİR Celle Celaluhu diyerek 302 kere okunur.
Cuma namazından önce 100 defa okuyanın basireti açılır.Sözü ve fikri düzgün olur.Çok okuyan göz rahatsızlığı görmez.

EL HAKEM 29 (CELLE CELALUHU)
Son hükmü veren.Hakkı batıldan ayıran ve kıyamet günü kullarının arasında hükmedip haksız ve zalimlerden mazlumların hakkını alıp sahibine verendir.
Havas ve esrarı:El Hakem İsmi Şerifi sözünün faydalı ve hükmünün geçerli olması için Ya Hakem Celle Celaluhu diyerek 68 kere okunur.
Bir kimse gece yarısı abdestli olarak 100 defa okursa ilahi sırlarla dolar.

EL ADLÜ 30 (CELLE CELALUHU)
EL ADLÜ : Mutlak adalet sahibi.Çok adaletli.Adaletle hükmedendir.
Havas ve esrarı:El ADL İsmi Şerifi adaletten sapmamak istikametin düzeltilmesi için Ya Adlü Celle Celaluhu diyerek 104 kere okunur.


Latif 31 : Bela ,sıkıntı ve türlü şerlerden kurtulmak sevgi bereket rızık ve hayır kapılarının açılması için 129 kere okunur.
Kim 129 kere veya 100 kere veya 130 kere okursa lütfu ilâhiyeye kavuşur, darlıktan kurtulur.

EL HABİR 32 (CELLE CELALUHU)
Her şeyin iç yüzünden haberdar.Her şeyin iç yüzlerini ve bütün gizli taraflarını ve her günah ,sevap ve amelleriden haberi olan.O bizim bütün amel, söz niyet ve davranışlaımızdan haberdardır.
Havas ve esrarı:EL HABİR İsmi Şerifi zihnin açılması, istediği şeyleri rüyada görmek ve bilmediklerinden haberdar olmak için YA HABİR CELLE CELALUHU diyerek 810 kere okunur.Yedi gün bu isimle zikrederse kendisine ALLAH katından ruhani haberler zuhur eder.


Halim 33 : Hiddet , kızgınlık ve gadab gibi kötü ahlakın sona ermesi halim selim ve yumuşak huylu ve güzel ahlaklı olmak için 88 kere okunur.
Bu ismi zikreden iradeciliğinde halim olur ,sözü makbul ve hürmete layık olur.


ALINTI

--------------------------------------------------------------------------------
Konu leyla-1 tarafından (21-06-2009 Saat 18:28 ) değiştirilmiştir..
04-06-2009, 18:10 #3 (permalink)
Profil
leyla-1
Konu başlıkları Bilgiler
Üyelik Tarihi: 04.05.07
Toplam Mesajları: 8,400
Toplam Konuları: 93 PuanlamaSeviye: 61 []
Paylaşım: 2266 / 2266


Güç: 2800 / 9828


Tecrübe: 43%


Esmaül Hüsnanın Faziletleri


Azîm 34 : Haramlardan korunmak , insanlar tarafından sevilmek ve hürmet görmek için 1020 kere okunur.İradeciden korkan 12 kere okursa ondan emin olur, lutüf bulur.


Gafûr 35 : Mağrifet , korkulardan emniyet, büyüklerin gazap ve kızgınlıklarını söndürmek için 1286 kere okunur.
Ateşli hastaya 3 kere yazılırsa hasta iyi olur Biiznillah.

EŞ ŞEKUR 36 (CELLE CELALUHU)
Anlamız iyiliğe çok mükafat veren.Rızası için yapılan iyilikleri fazlası ile karşılık veren.
Havas ve esrarı: Eş Şekur ismi şerifi rızkın bol,nimetlerin devamlı olması, hayır işlerinde ilerlemek için Ya Şekur Celle Celaluhu diyerek 526 kere okunur.
Bir suya 41 kere okunursa , o su ile gözleri sıvarsa ve içilirse büyük bereketler bulur,göğsü ve bedeni şifa bulur , görmesi kuvvetlenir.

EL ALİYYÜ 37 (CELLE CELALUHU)
EL ALİYYU: Pek yüksek.İzzet, şeref bakımından en yüce.Herşeyden yüksek.
Havas ve esrarı: EL ALİYYU İsmi şerifi zillet ve hakaretten kurtulmak ve İlahi yardım ile insanların gözünde büyük görünüp sözlerinin kabulü için YA ALİYYU CELLE CELALUHU diyerek 110 kere okunur.
Bu ismi şerifi okuyanın şanı yüce,makamı yüksek olur.Cenab-ı HAKK yüzünü zelil olmaktan korur ve güzellik verir.ALLAH ismi ile birlikte yapılırsa en büyük zikirlerden olur.

EL KEBİR 38 (CELLE CELALUHU)
EL KEBİR:Pek büyük.Kibriya sahibi.
Havas ve esrarı:El Kebir Celle Celaluhu ,insanların gözünde heybet ve azametli görünmek kimsenin kendisine karşı gururlanıp kibirlenmemesi için Ya Kebir Celle Celaluhu diyerek 232 kere okunur.
Bulunduğu mevkiden atılmış kimse 7 gün 1000 kere oruçlu olarak zikrederse yerine iade edilir.Zikrine devam eden zahir ve batın alemde büyük olur.

EL HAFIZ 39 (CELLE CELALUHU)
Muhafaza eden Koruyup gözeten.
Havas ve esrarıütün maddi ve manevi tehlikelerden korunmak ,özellikle nazar ,cin,şeytan büyü gibi kötülüklerden ve düşmanlardan korunmak için Ya HAFIZ CELLE CELALUHU diyerek 998 kere okunur.
Bu ismi şerfi üzerinde taşıyan ve zikreden kimse bereketini bulur , yırtıcı hayvanlar arasında uyursa zarar görmez.Zikraden kimse sonunda Ya HAFiZU İHFEZNA 3 kere okur. (hafizu daki i 2 kez uzatmalı okunur)

EL MUKİTU 40 (CELLE CELALUHU)
EL MUKİTzık veren.Her yaratılmışın rızkını ihsan eden.Bedenlerin ve ruhların gıdasını yaratıp veren,gücü yeten ve koruyan.
Havas ve esrarı:El Mukit ismi şerifi rızkın bol olması ,kimselere muhtaç olmamak ve bereket için Ya Mukit Celle Celaluhu diyerek 550 kere okunur.
Bir kimse bu ismi şerifi 7 kere bardağın üzerine okursa ve sonra yazarsa sonra yolculukta içerse vahşi hayvanların şerrinden emin olur.Buna liiylafi süresini de ilave ederse daha güzel olur.

EL HASİBU 41 (CELLE CELALUHU)
EL HASİB CCullarına yeten ve onları hesaba çeken.Herkesin yaptığı işlerin hesabını bilen.Ahirette onları hesaba çeken.Kendisine tevekkül eden kullarına yetendir.
Havas ve esrarı:El HASİB celle celaluhu ismi şerifi düşmanların şerrinden korunmak,geçim sıkıntısından kurtulmak, İlahi ihsana nail olmak ve korkularından emin olmak için Ya Hasib Celle Celaluhu diyerek 80 kere okunur.
Bu İsmi Şerifi güneş doğmadan önce Hasbiyel Hasib şeklinde okuyan kimse yırtıcı hayvanlardan emin olur.

EL CELİL 42 (CELLE CELALUHU)
EL CELİL CC :Celalet ve azamet sahibi.Şanına yakışmayan ve yaramayan şeylerden uzak.Zatı pek büyük ve ulu.
Havas ve esrarı:El Celil İsmi Şerifi zalimlerin zulmünden düşmanların hilesinden ve insanların hakaret ve küçümseyici bakışlarından kurtulmak saygılı bir kişi olmak için Ya Celil Celle Celaluhu diyerek 73 kere okunur.Bu ismi şerifi zikreden veya miske ve zerafana yazan ve üzerinde taşıyanın kadri yüce olur,manevi halleri güzelleşir.Bu ismi şerifte talebeler için heybet ve celal sırrı vardır.

EL KERİM 43 (CELLE CELALUHU)
EL KERİM eremi bol.Kerem ve fazilet sahibi.İstemeden veren,vesilesiz ihsan eden ,cömert.
Havas ve esrarı:El Kerim ismi şerifi zorluk çekmeden fakirlik ve darlıktan kurtulmak için YA KERİM Celle Celaluhu diyerek 270 kere okunur.Bu ismi şerifi uyumadan önce çokca zikreden kalbinde neticesini bulur,kalbi rahatlar.Kerem sahibi affedici ve güzel ahlaklı olur.

ER RAKİB 44 (CELLE CELALUHU)
Anlamıözetleyip kontrol eden.Varlıklarını korumak için gözcü, bütün işleri gözetleyen.
Havas ve esrarı:ER RAKİB CELLE CELALUHU gizli ve aşikar bütün işlerinden Cenabı ALLAH ın koruması altında olmak ve yapılan büyü ve tılsımların bozulması için YA RAKİB CELLE CELALUHU diyerek 312 kere okunur.Bu ismi şerif anne karnındaki çocuktan endişeli ise 7 defa okunur.Sefere çıkarken korktuğu kimsenin boynu üzerine elini koyar 7 kere okursa ehli ve çocuklarının kötü hareketlerinden Biİznillah emin olur

EL MUCİB 45 (CELLE CELALUHU)
Anlamı:İcabet eden.Duaları kabul eden, dileklere karşılık veren.
Havas ve esrarıFPRIVATE "TYPE=PICT;ALT=" uaların kabulü için, güneş doğarken Ya Mucib celle celaluhu diyerek 55 kere okunur.


Vâsi’u 46 : Rızkın bol, ömrün uzun ve evinden bereketin eksik olmaması ve iç rahatlığı için 137 kere okunur. Bu İsmi Şerifi çokça zikreden kimse zengin kılınır.Göğsü genişler hırs ve karışıklıktan selamet bulur. ALLAH ona çıkış yolları ihsan eder.

EL HAKİMU 47 (CELLE CELALUHU)
EL HAKİM CCikmet sahibi , bütün emir ,yasak ve işleri yerli yerinde faydalar ve hikmetlerle dolu olan.
Havas ve esrarı: İlmde ilerlemek ve sözlerinin hikmet dolu olması için YA HAKİM CELLE CELALUHU diyerek 78 kere okunur.Hakim ismi şerifini çok okuyan kimse kalbinde hikmet pınarları açılır.Esrarlı manaları anlar.

Vedud 48 : Muhabbet, sevmek ve sevilmek için 20 kere okunur.
Bir yemeğe 1000 kere okuyan kimse o yemeği hanımı ile birlikte yerse aralarındaki sevgi artar. Farzlardan sonra 400 den fazla okuyan kimse insanların en sevimlisi olur.


Mecid 49 : İzzet ve şerefe nail olmak, rızkın bol, maişetin kolay olması ve sıkıntılardan kurtulmak için 57 kere okunur. Sabah namazından sonra 79 kere okuyan ve ellerine üfleyip yüzüne ve vücuduna sıvazlayan yakınları yanında izzet ve heybet sahibi olur.


Bâis 50 : Müşterinin artması, alış verişin çoğalması için 573 kere okunur.
Bir kimse uyuyacağı zaman elini göğsüne koyar ve 101 defa okursa ALLAH c.c onun kalbini nurlandırır ,ilim ve hikmet verir.
Hakk 52 : Batıldan korunmak, sözlerin geçerli olması, hayır işlerinde başarılı olmak ve adaletle hüküm verebilmek için 208 kere okunur.
Lâilâhe illallahül hakkul mübiyn
Zikrini hergün 100 defa okuyan fakirlikten kurtulur, işleri kolaylaşır. 1000 kere okuyanın ahlakı düzelir.


Vekîl 53 : Maddeten ve manen zengin olmak için 66 kere okunur.Bu ism-i şerifin zikrine devam edenlerin kalbine sükunet iner, üzüntüleri yok olur.Rüzgardan ve yıldırımdan korkan kimse okursa Cenab-ı Hakk bunların şerrini def eder.


Kaviyyü 54 : Kalp ,ruh ve bedenin kuvvetli olması düşman tarafından mağlub edilmemek için 166 kere okunur.
Maddi ve manevi güçlenir. Mazlum 1000 kere okursa zalim bi iznillâh helak olur.


Metîn 55 : Tembellikten , madden ve manen zayıflıktan kurtulmak için 500 kere okunur.
Günahkar genç kız ve erkek üzerine El-Kaviyyül Metîn şeklinde 10 kere okunursa facirlikleri gider.


Veliyyü 56 : ALLAH’ın veli bir kulu olabilmek ve uykusundan korkup uyanan çoçukların korkularından kurtulmaları için 46 kere okunur.
Her Cumâ gecesi 1000 defa okuyan kimse veliyullahtan olur.işleri kolaylaşır.


Hamîd 57 : Güzel ahlak, iyi amel sahibi olup insanlar tarafından övülmek için 62 kere okunur.
Zikrine devam eden zengin olur. Sabah namazından sonra 99 kere okuyup ellerine üfleyip yüzünü sıvazlayanı ALLAH c.c aziz kılar, yardım eder ve yüzünü aydınlık kılar. Akşam ve sabahtan sonra 66 kere okuyan işleri öğülen kişi olur.


Muhsî : Zihin açıklığı ,iyi anlama ve güzel idrak için 148 kere okunur. Cumâ gecesi 1000 kere okuyanı Cenab-ı Hakk c.c hesap ve azaptan korur.


Mübdiü 59 : Yazılarında estetiği, araştırmalarında doğruyu yakalamak ve hayırlı bütün işlerinde başarılı olmak için 56 kere okunur.Bu İsmi Şerif-i okuyanın ahlakı güzel olur.


Muîd 60 : Elden çıkan maddi ve manevi nimetlerin geri dönmesi ve bozulmuş işlerin düzelmesi için 124 kere okunur. 1000 kere okuyan doğru yolu bulur. 7 gün evin dört tarafına 70 kere okunursa kaybolan şey salim olarak çıktığı yere gelir.


Muhyî 61 : Kalbinin iman nuru ve irfan ile dirilmesi ve içine yaşama sevincinin doğması için 68 kere okunur.Kahrolmaktan korkanlar bu ism-i celili ekmek kırıntılarına okuyup yemelidir.


Mümît 62 : Zalim ve düşmanların helaki için 490 kere okunur. Bu ism-i şerifi çok zikreden kimseye manevi hal galip gelir.Zalim ve fasık bir kimsenin helaki için dua ete o kimse hemen ölür.Bilhassa nefsi emmare


Hayyü 63 : Uzun ömürlü, kalbin tevhid nuru ile hayat bulması ve her türlü muradın gerçekleşmesi için 18 kere okunur. 3000 defa okuyan hasta olmaz. Misk ve gül suyu ile yazıp karıştırıp içilirse hasta iyi olur.


Kayyûm 64 : İşlerinde başarılı olmak, rızık genişliği, düşmanlara galebe çalmak ve ilâhî yardım için 156 kere okunur. Ayrıca denizde boğulmamak için ‘’Ya hayyü Ya Kayyûm’’ zikrine devam edilir. Bu ism-i şerifi boş bir mekanda hergün 16 kere okuyan unutkanlıktan kurtulur, hafızası kuvvetli olur, kalbi nurlanır.Uykusu çok olanın kafası üzerine ’’ Elif Lam Mîm Allâhu lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm’’ okunur.Kalbinin daima diri kalmasını isteyen kimse hergün 40 defa ‘’Ya Hayyü Ya Kayyûm lâ ilâhe illâ ente’’ zikrine devam eder.


Vâcid 65 : Sevdiği şeylerin kayıp olmaması için 14 kere okunur.Yemekte her lokmada okunduğunda kalp kuvvetlenir , çok okuyanın ilmi artar.


Mâcid 66 : Malın çok, mülkün geniş, sözlerin geçerli, insanların yanında makbul ve sevimli olmak için 48 kere okunur. Çok okuyanın ilmi nurlanır.Sabah akşam 400 kere okuyan hayvanların konuşmasını anlar.


ALINTI

--------------------------------------------------------------------------------

Hiç yorum yok: