21 Nisan 2009 Salı

Hadislerde cihada teşvik var mıdır?


Hz. Peygamber (a.s.m) nice sözlerinde cihada teşvik etmiştir. Nümune olarak bazılarını zikrediyoruz:

1- "İnsanların en üstünü, canıyla ve malıyla Allah yolunda cihad edendir"(1).

2- Biri gelir, "Cihada denk bir amel var mı ?" diye sorar. Rasulullah, şöyle cevap verir: "Cihada denk bir amel bilmiyorum"(2).

3- Birisi, insanlardan uzak bir yerde, tatlı bir su kaynağı bulur. "Uzlete çekilip, ömrümü burada geçirsem" diye düşünür. Bu fikrini Rasulullah`a açar. Rasulullah şöyle der: "Hayır, öyle yapma. Çünkü, sizden birinin Allah yolunda hareketi, evinde 70 sene kılacağı namazdan daha faziletlidir. Allah`ın sizi bağışlamasını ve sizleri Cennete almasını istemez misiniz? Allah yolunda gaza ediniz" (3)

4- "Ümmetimin seyahati, Allah yolunda cihaddır." (4) Bu hadis, turistik seyahatle, Allah`ın dinini yaymak uğrunda yapılan seyahatin farklılığına dikkat çeker. Şüphesiz, hiçbir ulvi gaye taşımadan sadece beldeleri, harabeleri gezmeye çıkmakla, Allah`ın dinini her tarafa ulaştırmak için yola çıkmak arasında, yerden göğe fark vardır.

5- "Kim, gaza etmeden veya "keşke gaza olsaydı da, ben de katılsaydım" demeden ölürse, nifaktan bir alametle ölmüş olur." (5)
Bu hadis, müslümanın hamle gücünü harekete geçirmektedir. Köşesinde oturup kalan bir mü`min, tehlikededir. Kişi, Allah yolunda sefere çıkmalı, veya en azından çıkma temennisinde bulunmalıdır.

6- "Nefsim elinde olan Allah`a yemin ederim! İsterim ki Allah yolunda öldürülüp sonra diriltilsem. Sonra yine öldürülüp, yine diriltilsem" (6)

7- "Allah yolunda bir gün sınırda nöbet, dünya ve üzerindekilerden daha hayırlıdır." (7)

8- "İki göz vardır ki, cehennem ateşi onlara dokunmaz: Allah korkusundan ağlayan göz ve Allah yolunda geceyi nöbette geçiren göz".(8)

9- "Allah yolunda tozlanan ayaklar, cehennem ateşine haramdır". (9) Allah`ın dinini tebliğ için seyahat edenler de hadisin şümulü içindedirler.

10- "Cennet, kılıçların gölgesindedir." (10)

Kaynaklar:
1-Buhari, Cihad, 2
2-Age. Cihad, 1
3-Tirmizi, Fedailü`l-Cihad, 17
4-Ebu Davud, Cihad, 6
5-Ebu Davud, Cihad, 17
6-Buhari, Cihad, 7; İbnu Mace, Sünen, Cihad, 1
7-Buhari, Cihad, 73; Tirmizi, Fedailu`l-Cihad, 26
8-Tirmizi, Fedailu`l-Cihad, 12
9-Tirmizi, Fedailu`l-Cihad, 7
10-Buhari, Cihad, 22
11-Nursi, Hutbe-i Şamiye, s., 88

Hiç yorum yok: